Sprawdź nasze promocje! Rabaty do -70% !

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.naklejkomania.eu oraz jest integralną częścią umowy sprzedaży ww. produktów.

 

Sprzedającym jest firma Naklejkomania sp. z o.o., ul. Polna 2, 64-920 Piła, NIP: 764-271-68-73.

 

Sprzedający w niniejszym regulaminie zwany jest także "Usługodawcą".

 

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: 502 481 176, 531 999 041
 • korzystając z adresu poczty elektronicznej: [email protected]

 

§ 1 Definicje

 

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.naklejkomania.eu za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 

§ 2 Zasady ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.naklejkomania.eu
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie są nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów wyprzedażowych, które będą stosownie oznaczone i opisane.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  • informacja o przeglądarce internetowej
  • rozdzielczość ekranu
  • inne niezbędne wymagania
 6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 7. Klient dokonując zakupu jest świadomy, że przy powiększeniu obrazu maleje ostrość elementów w stosunku do podglądu oraz o możliwości różnic produktu od rzeczywistego wyglądu (kolorystyki), wynika to z ustawień monitora kupującego, na które sprzedający - firma Naklejkomania sp. z o.o. nie ma wpływu. Klient jest świadomy, że ze względów technicznych są możliwe przesunięcia wydruku/wyciętego materiału o -/+ 3mm.
   

§ 3 Składanie zamówień

 

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepu uwzględniają rabat przy płatności gotówką lub przelewem. W przypadku gdy płatność nie jest realizowana gotówką lub przelewem, naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości podanej przed złożeniem zamówienia, nie wyższej niż 0,65% kwoty zamówienia.
 3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.
 4. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 6. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 7. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).
 8. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 9. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 10. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 11. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz wybranych krajów Unii Europejskiej za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
 3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze). W przypadku dużej ilości zamówień czas ich realizacji może ulec wydłużeniu nawet do 10 dni roboczych. Przy zamówieniu paneli szklanych ze szkła hartowanego czas realizacji wynosi 14-21 dni roboczych.
 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.

 

Koszty transportu:

Kurier INPOST/GLS – 16,30 zł - przedpłata na konto

Pobranie kurier – 22,00 zł - płatność przy odbiorze

 

§ 5 Płatności

 

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon lub imienny dowód zakupu (faktura).
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych tpay lub przelewem na konto bankowe sklepu.

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. Konsument ponosi wszystkie koszty  związane z odesłaniem towaru w związku z prawem do  odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  a) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  - obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  - polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy,
  b) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Obowiązek zwrotu płatności:
  a) Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
  b) Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  c) Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 8. Sytuacje, w których konsument nie ma prawa odstąpić od umowy, określa art. 38 ustawy o prawach konsumenta.
 9. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 10. Klient zobowiązuje się do otwarcia przesyłki w obecności kuriera, jeżeli w jego ocenie zawartość ma znamiona uszkodzenia należy spisać protokół szkody, który następnie będzie podstawą złożenia reklamacji.
 11. W przypadku obrazów naciągniętych na ramę powyżej formatu 75 cm x 150 cm ze względu na gabaryty, w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztą.

 

§ 7 Procedura reklamacji

 

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
 2. Reklamacje należy składać wyłącznie na adres Usługodawcy lub na adres mailowy [email protected]
 3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym formularzem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: LINK . REKLAMCJA i zwrot nie zostanie uznany jeśli produkt został pocięty, zamontowany lub w jakikolwiek inny sposób użytkowany. Nie ponosimy odpowiedzialności jeżeli Kupujący zamontuje wadliwy produkt. 
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 6. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 7. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 8. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy kupującemu.
 9. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 10. Klient przed wyklejeniem zobowiązuje się do wykonania testów w mniej widocznym miejscu z użyciem zakupionej dekoracji. Szablon malarski odrywamy od razu po malowaniu . Naklejki z folii oraz welurowe oraz inne materiały samoprzylepne pozostawiamy na minimum 24h (jest to czas, który pozwoli określić możliwości lepne naklejki do ściany). Po wyklejeniu próbnym aplikacji klient podejmuje decyzję o montażu dalszej części. Firma Naklejkomania sp. z o.o. nie ma wpływu na przygotowanie podłoża i nie może brać odpowiedzialności za montaż naklejek, fototapet oraz szablonów malarskich. Farby lateksowe, akrylowe, farby ceramiczne oraz hybrydowe poprzez swoje właściwości hydrofobowe (wysoka plamoodporność) mogą utrudniać przyklejenie dekoracji a w skrajnych sytuacjach mogą powodować odklejanie produktów samoprzylepnych od ściany.  Klient ma świadomość, że zakupiony produkt posiada właściwości lepne co może powodować w skrajnych przypadkach oderwanie farby. 

 

 

 § 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Naklejkomania sp. z o.o., ul. Polna 2, 64-920 Piła, NIP: 764-271-68-73. W sprawie danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail: [email protected] lub numerem telefonu: 502 481 176
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi i realizacji zamówień, umowy kupna/sprzedaży lub innej umowy zawartej z Administratorem, w tym roszczeń reklamacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO).
 3. Pani/Pana dane nie będą udostępniane poza obszar Unii Europejskiej ani organizacjom międzynarodowym. Pani/Pana dane będą jedynie przetwarzane przez podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora, tj.: dostawcy usług z branży IT, świadczący usługi księgowe, prawne, przewozu, kurierskie i inne dla Administratora, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 2. zgodnie z zawartą umową lub przepisami prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych;
  • sprostowania danych;
  • usunięcia danych;
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędnym warunkiem umownym zawarcia umowy. Niepodanie lub wyrażenie żądania usunięcia danych w zakresie wymaganym przez Administratora, może skutkować brakiem możliwości realizacji celu, o którym mowa w pkt. 2.
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sieci komputerowej Administratora, jednak nie będą poddane przetwarzaniu w formie profilowania.
 9. Administrator oświadcza, że przestrzega wyrażonych w RODO zasad:
  • rzetelności i legalności;
  • przejrzystości;
  • ograniczenia celu;
  • minimalizacji danych;
  • prawidłowości;
  • ograniczenia przechowywania;
  • integralności i poufności;
  • rozliczalności.

Wszelkie żądania osób, których dane dotyczą, rozpoznawane są niezwłocznie, przy uwzględnieniu możliwości kadrowych i zasobów Administratora. Maksymalne terminy załatwienia żądań wskazane są w RODO.
 

§ 9 Zmiana Regulaminu

 

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

§ 10 Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

 

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi konsument ma możliwość:
  a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży
  b) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń konsument może szukać na stronie internetowej https://uokik.gov.pl/.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.
 4. Integralną częścią Regulaminu są następujące załączniki:
  a) formularz odstąpienia od umowy;
  b) formularz reklamacji towaru.
   

Do pobrania formularz reklamacji

Do pobrania formularz zwrotu towaru


 

+300 tysięcy
zadowolonych klientów
+598 tysięcy
sprzedanych produktów
14 lat
obecności na rynku
© 2024 naklejkomania.eu